Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,018,566

 Một số giải pháp về quy hoạch tổ chức không gian và Quản lý đô thị góp phần giữ gìn văn hoá truyền thống và tạo dựng lối sống văn minh đô thị Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phùng Phú Phong, Đỗ Thị Hằng Nga
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; Số: 105;Từ->đến trang: 9-13;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn