Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,034,597

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý Nhà nước về đô thị
Ngành: Khoa học quản lý
 2016 Sinh viên chuyên ngành Quản lý Nhà nước  Đại học Kinh tế
[2]Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2009 Sinh viên  Các trường thuộc thành viên Đại học Đà Nẵng
[3]Lịch sử Đảng
Ngành: Lịch sử
 2005 Sinh viên  Các trường thành viên Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn