Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Thị Mai Thanh, Đỗ Thị Hằng Nga
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vai trò của văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Số: 218/GP-STTTT;Từ->đến trang: 183-194;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn