Đặng Trần Minh Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17125 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Trần Minh Hiếu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/10/1987
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh Du lịch - Khách sạn; Tại: Viện Đại học Mở Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Văn hóa học; Tại: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực NC: Kinh doanh du lịch, giao tiếp trong kinh doanh
Tâm lý học nói chung
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1/6/2015 đến nay: Giảng viên tại Khoa Kinh tế, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp khai thác sinh hoạt cộng đồng của người dân tộc thiểu số bản địa phục vụ phát triển du lịch ở Kon Tum. Chủ nhiệm: Đặng Trần Minh Hiếu. Mã số: B2018-ĐN08-06. Năm: 2020. (Sep 25 2018 9:17AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Dự án khởi nghiệp Trung tâm thực tập du lịch UD-CK. Chủ nhiệm: Đặng Trần Minh Hiếu. Mã số: PH001. Năm: 2018. (Sep 25 2018 9:07AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tiềm năng, cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch nông nghiệp ở Konplong. Tác giả: Đặng Trần Minh Hiếu. Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 2". Trang: 667 - 670. Năm 2018. (Sep 25 2018 9:05AM)
[2]Tham luận: Hoạt động đào tạo sinh viên dân tộc thiểu số tại các trường đại học và cao đẳng ở Tây Nguyên - thực trạng và định hướng. Tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Tố Như, Đặng Trần Minh Hiếu, Nguyễn Ngọc Thảo Vy, Nguyễn Phi Điệp. Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên: thực trạng và giải pháp”. Trang: 113 - 121. Năm 2015. (Sep 25 2018 9:02AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giao tiếp trong kinh doanh
Ngành: Khoa học XHNV
 2017 Sinh viên hệ đại học chính quy các chuyên ngành kinh tế  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Tâm lý học đại cương
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Sinh viên ngành Sư phạm (hệ đại học chính quy), ngành Luật Kinh tế (hệ đại học chính quy, hệ vừa học vừa làm)  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Tổng quan du lịch
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên ngành Việt Nam học Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - lữ hành  Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn