Dư Thoại Tú
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 563 lượt người xem
Họ và tên:  Dư Thoại Tú
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/05/1985
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Tiếng Nhật; Tại: ĐH Ngoại Ngữ ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Giảng dạy Tiếng Nhật; Tại: Đại học Obirin
Dạy CN: Kỹ năng thực hành tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), Biên dịch. Phiên dịch, Đất nước học Nhật Bản, Ngữ Pháp luận..
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-399341; Mobile: 0905-597-907
Email: dttu@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2007-Hiện tại: Giảng dạy Tiếng Nhật tại Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái, Trường ĐHNN-ĐHĐN
2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Nhật tại ĐH Obirin-Nhật Bản
4/2014-Hiện tại: Trưởng Bộ môn Tiếng Nhật, Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái, Trường ĐHNN-ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: KHẢO SÁT VÀ PHÂN LOẠI NỘI DUNG “NGHE ĐỐI ĐÁP” – CẤP ĐỘ N2, KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT, VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TƯƠNG ỨNG. Chủ nhiệm: Dư Thoại Tú. Mã số: MJ0236. Năm: 2015. (Dec 17 2018 10:47AM)
[2] Đề tài Khác: 「日本事情」教育のあり方に関する一考察 -ベトナムの大学の場合-(Nghiên cứu về tình hình giảng dạy Đất nước học Nhật Bản tại Đại học Việt Nam). Chủ nhiệm: Dư Thoại Tú. Mã số: 210J3009. Năm: 2012. (Dec 17 2018 11:14AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng thực hành tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), Biên dịch. Phiên dịch, Đất nước học Nhật Bản, Ngữ Pháp luận..
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 1 ~ năm 4, chuyên ngành Cử nhân Tiếng Nhật  Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái, Trường ĐHNN-ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn