Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,675,496

 Mô phỏng và thực nghiệm điều khiển động cơ DC bằng Fuzzy Logic
Chủ nhiệm:  ThS. Dương Quang Thiện; Thành viên:  ThS. Hoàng ThắngThS. Võ Khánh Thoại
Số: T2017-06-53 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Trong lĩnh vực công nghiệp thì bộ điều khiển PID được ứng dụng khá rộng rãi, tuy nhiên các hệ số của bộ điều khiển PID chỉ được tính toán cho một chế độ làm việc cụ thể của hệ thống, nên trong quá trình vận hành luôn phải chỉnh định các hệ số này sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc thay thế bộ điều khiển PID kinh điển bằng bộ điều khiển mờ nhằm cải thiện chất lượng điều khiển của hệ thống khi các thông số của hệ thay đổi. Phương pháp nghiên cứu mô phỏng song song với thực nghiệm giúp ta so sánh được sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế trong quá trình điều khiển động cơ DC khi làm việc với tải.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn