Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,042,671

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Trang Bị Điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2015 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công Nghệ - ĐHĐN
[2]Truyền Động Điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên Cao đẳng, Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[3]Thí nghiệm mạch điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên đại học và cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[4]Máy Điện I & II
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên Cao đẳng, Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn