Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,675,049

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ án Điều khiển Logic
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2020 Sinh viên đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[2]Máy Điện I & II
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2017 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[3]Truyền Động Điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2017 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[4]Thí nghiệm Đo lường và Cảm biến
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2017 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[5]Đồ án Điện tử Công suất
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2015 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
[6]Trang Bị Điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2015 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công Nghệ - ĐHĐN
[7]Thí nghiệm mạch và máy điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
[8]Máy điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn