Đoàn Viết Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,375,774

 
Mục này được 25135 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Viết Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/09/1986
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Quảng Lợi - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện; Tại: Trường ĐH Bách Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Xây dựng Công trình thủy; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Xây dựng công trình thủy
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật tài nguyên nước
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa XD Thủy lợi - Thủy điện - Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.841296; Mobile: 0983444122
Email: vietlong04bk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 2010: Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng.
- Năm 2011 đến nay: Giảng viên Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện. Học phần phụ trách: Thi công thủy lợi 1, tham gia hướng dẫn thực tập, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đánh giá sự an toàn của đập bê tông đầm lăn thông qua tính toán ứng suất nhiệt bằng lý thuyết độ tin cậy. Chủ nhiệm: Đoàn Viết Long. Mã số: T2012-02-53. Năm: 2012. (Apr 2 2015 12:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến nhiệt thủy hóa và cường độ nén của vữa. Tác giả: Đoàn Viết Long*; Nguyễn Văn Hướng; Võ Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 41. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá sự an toàn của đập bê tông đầm lăn qua tính toán ứng suất nhiệt bằng lý thuyết độ tin cậy. Tác giả: Đoàn Viết Long - Nguyễn Đình Xân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1111. Trang: 12-15. Năm 2012. (Apr 2 2015 12:48PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thi công thủy lợi 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên năm 4 ngành Xây dựng công trình thủy  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn