Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,158

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Điện động lực
Ngành: Vật lý
 2019 SP Vật lý và Vật lý học  ĐH Sư phạm
[2]Dao động và sóng
Ngành: Vật lý
 2018 SV năm 1-2, CN Vật lý  ĐHSP
[3]Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Ngành: Vật lý
 2017 SV năm 3, CN Vật lý  ĐHSP
[4]Vật lý đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 SV hệ không chuyên lý  ĐHSP, ĐHBK, ĐH SPKT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn