Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,384

 Áp dụng phương pháp tối ưu tuyến tính để tối ưu thời gian gia công trong hệ th
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Giáp Quang Huy; Đoàn Quang Vinh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2013
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 2;Từ->đến trang: 397-404;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với nhu cầu mở rộng sản xuất của của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải và nâng cao năng suất, việc tự động hóa dây chuyền sản xuất của nhà máy là cần thiết. Bài báo sẽ giới thiệu giải pháp tự động hóa một phần dây chuyền hàn khung sàn xe ben, nằm trong khuôn khổ đề tài KC.03.09/11-15 “Nghiên cứu ứng dụng robot cho các dây chuyền hàn sàn thùng xe ben trong nhà máy sản xuất ô tô”. Trong đó, bài báo sẽ đi sâu giới thiệu về giải pháp tối ưu trong phối hợp đồng bộ giữa cơ cấu mang khung sàn xe đã được hàn đính.và cánh tay robot hàn nhằm rút ngắn thời gian hànmột sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
In order to expand the company's production and increase the productivity, Truong Hai Auto Joint Stock Company needs to automate partially or entirely its production lines. This paper presents a solution to automate partially the production process. This is the automatic welding system for the welding step of struck chassis. This report takes part of project KC.03.09/11-15: "Research and application of robotic welding for welding system of truck chassis in car factory". In particular, this article present an optimization problem to minimize the welding time of struck chassis.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn