Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,725

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Thanh Quỳnh
Đề tài: A new approach of distributed programming in smart grids
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Trường Bách khoa Quốc gia Grenoble (Grenoble-INP), Grenoble, Pháp

 2016

 2019

[2]Nguyễn Hoàng Minh
Đề tài:

Nghiên cứu bộ điều khiển nối lưới nguồn năng lượng pin mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[3]Nguyễn Anh Duy
Đề tài: Điều khiển bộ nghịch lưu áp ba bậc 3 pha dạng diode kẹp dùng phương pháp điều chế vector không gian

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[4]Lê Đăng Nhật
Đề tài:

Nghiên cứu thuật toán mờ điều khiển con lắc ngược

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn