Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,323

 Giải pháp tối ưu hoạt động đồng bộ trong hệ thống hàn tự động khung sàn xe ben dùng robot dựa trên phương pháp tối ưu tuyến tính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Giáp Quang Huy, Đoàn Quang Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật; Số: 103;Từ->đến trang: 24-30;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đối với các doanh nghiệp sản suất, lắp ráp ô tô ở Việt Nam hiện nay, trong đó Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải là một điển hình, việc ứng dụng robot để nâng cao mức độ tự động hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tăng năng suất, giảm giá thành là một nhu cầu bức thiết trước ngưỡng cửa hội nhập. Với trình độ khoa học kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay, việc tự động hóa các dây chuyền sản xuất ô tô có thể thực hiện từng bước. Bài báo sẽ giới thiệu giải pháp tự động hóa một phần dây chuyền hàn khung sàn xe ben, nằm trong khuôn khổ đề tài KC.03.09/11-15 “Nghiên cứu ứng dụng robot cho các dây chuyền hàn sàn thùng xe ben trong nhà máy sản xuất ô tô”. Bài báo này trình bày giải pháp tối ưu trong phối hợp đồng bộ giữa cơ cấu mang khung sàn xe đã được hàn đính và cánh tay robot hàn nhằm rút ngắn thời gian hàn một sản phẩm, nâng cao năng suất. Trong đó, đặc đim của cánh tay robot và các mối hàn cũng được xem xét đến.
ABSTRACT
For automobile assembly industries in Vietnam today, Truong Hai Auto Joint Stock Company is a typical example, application of robot technologies to increase the automation level and improve the product quality is very necessary. With actual level of development in science and technology in Vietnam, the automatization of car production lines may be performed step by step. This paper presents a solution to automate partially the car production process. This is the automatic welding system for the welding step of struck chassis. This report takes part of project KC.03.09/11-15: "Research and application of robotic welding for welding system of truck chassis in car factories". This paper particularly focuses on presenting an optimization approach to minimize the welding time of struck chassis, in which manipulator robot structures and weld features are also considered.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn