Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,047

 Nghiên cứu ứng dụng robot cho các dây chuyền hàn sàn thùng xe ben trong nhà máy sản xuất ô tô
Chủ nhiệm:  Đoàn Quang Vinh; Thành viên:  Châu Mạnh Lực, Giáp Quang Huy, Trương Thị Bích Thanh, Trần Thái Anh Âu, Nguyễn Hoàng Mai.
Số: KC 03.09/11-15 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn