Đỗ Việt Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 44643 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Việt Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/12/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây Dựng Cầu Đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đai học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Xây Dựng Cầu Hầm; Tại: Đại học Xây Dựng
Dạy CN: Xây dựng Cầu (Bridge Engineering)
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Điện thoại: ; Mobile: 84905414525
Email: haibkdn(at)yahoo(dot)com; haibkdn(at)gmail(dot)com;
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * 2005 - nay: Giảng viên, Khoa Xây dựng cầu đường - Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
* 2012 - nay: Nghiên cứu sinh, Đại học Nebraska-Lincoln, Hoa Kỳ (VEF scholarship)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu biện pháp giảm chấn gối cao su cho công trình cầu dây văng dưới tác dụng của động đất “Research on applying rubber lead bearing for cable stayed bridge under earthquake”. Chủ nhiệm: Đỗ Việt Hải. Thành viên: Nguyễn Văn Mỹ. Mã số: T2009-02-70. Năm: 2009. (Feb 17 2011 2:17PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu áp dụng mô hình chống giằng (sơ đồ hệ thanh) trong thiết kế các kết cấu cầu bê tông cốt thép “Researching on application of strut-and-tie model in designing reinforced concrete bridge structures”. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Đức Thanh. Thành viên: Đỗ Việt Hải - Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Ngô Đăng Quang - Hoàng Thanh Thuỷ - Nguyễn Việt Anh - Bùi Công Độ  -  Đại học GTVT Hà Nội; Trần Hoài Nam - Huỳnh Nam Thắng Công ty CPTVXD 533. Mã số: DT 064025. Năm: 2006. (Feb 17 2011 1:59PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tương tác động giữa đất nền và kết cấu (SSI) lên cầu dây văng chịu tác động của động đất theo phương pháp phổ phản ứng . Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ; Đỗ Việt Hải; Đoàn Việt Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 39-1. Trang: 180-186. Năm 2010.
(Feb 19 2011 2:57AM)
[2]Bài báo: “Xử lý cấu tạo trụ cầu bằng phương pháp sơ đồ hệ thanh”. Tác giả: Nguyễn Đức Thanh; Đỗ Việt Hải . Tạp chí Cầu Đường. Số: 5/2007. Trang: 25-29. Năm 2007. (Feb 17 2011 2:05PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 19 2013 6:42AM)
[1] Kỹ thuật xây dựng móng cầu Chủ biên: ThS. Nguyễn Văn Mỹ. Đồng tác giả: GS. TSKH. Nguyễn Trâm, ThS. Lê Văn Lạc, ThS Đỗ Việt Hải. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2012.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giấy chứng nhận hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ

 Khoa học công nghệ

 2008

 8578/QĐ-BGDĐT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Anh văn chuyên ngành Cầu đường
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết kế cầu thép
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Mỹ học cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Xây dựng cầu
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên đại học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]An toàn lao động
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Ứng dụng tin học thiết kế cầu
Ngành: Xây dựng
 2006 Sinh viên đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn