Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,167

 Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định của nhà quản trị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Phước Vũ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 03;Từ->đến trang: 54-58;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông tin kế toán quản trị đóng một vài trò quan trọng trong tiến trình ra quyết định của bất cứ một nhà quản trị nào. Một hệ thống thông tin tốt có thể được đo lường bởi việc sử dụng khoảng cách giữa nhu cầu của nhà quản trị (người sử dụng thông tin) và sự cung cấp của kế toán viên. Nghiên cứu chỉ ra sự khác nhau giữa nhu cầu và sự cung cấp thông tin kế toán quản trị trong các công ty tham gia vào cuộc khảo sát. Bên cạnh đó, việc tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà quản trị đối với thông tin kế toán quản trị mà họ nhận được cũng như mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố đến sự hài lòng của nhà quản trị cũng là những kết quả mà nghiên cứu hướng tới.
ABSTRACT
Management accounting information plays an important role in decision-making process of managers. A good information system can be defined by using the distance between the managers’ needs (information users) and accountants’ supply (information suppliers). The study builds on the prior researches to find out information users perception and the role of management accounting information. Consistent with prior literature in management information system and accounting, the results of this thesis show the difference between managers’ needs and accountants’ supply in management accounting information. Besides that, the factors affecting to satisfaction of managers about the management accounting information system are figured out. walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn