Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,439

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị công ty
Ngành: Kế toán
 2020 Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích tài chính
Ngành: Kế toán
 2019 Sinh viên đại học, cao học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[3]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2014 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[4]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2013 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[5]Kế toán hành chính sự nghiệp
Ngành: Kế toán
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn