Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng phòng kế toán ảo phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành kế toán tại Đại học Đà Nẵng
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  TS. Đoàn Ngọc Phi Anh; Thành viên:  Hà Phước Vũ, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Xuân Linh, Trần Thị Thuỷ Vân, Đỗ Nguyệt Ánh, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Vương Phương Thuỷ
Số: T2013-04-37 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kế toán

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn