Trương Thị Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,244,614

 
Mục này được 3443 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/06/1988
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Quang - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án; Tại: Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Cao Đẳng Công nghệ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng; Tại: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech)
Dạy CN: Kinh tế xây dựng, Định giá sản phẩm xây dựng
Lĩnh vực NC: Time series analysis and forecasting, Data mining in civil engineering using artificial intelligence techniques
Ngoại ngữ: Anh văn (IELTS)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật xây dựng, Tầng 1, Khu A, Trường Cao đẳng Công nghệ, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3519 690; Mobile: 
Email: truongthuha88@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12/2012 đến nay: Giảng viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
Từ 09/2014-08/2016: Học thạc sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng tiêu chuẩn quản lý dự án PMBOK để quản lý rủi ro dự án xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn thi công. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Mã số: T2014-06-57. Năm: 2014. (Jun 21 2015 4:26PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Kiểm soát chi phí và tiến độ dự án xây dựng bằng phương pháp giá trị đạt được (Earned Value Method - EVM) trên cơ sở ứng dụng phần mềm Microsoft Project 2007. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Thành viên: . Mã số: T2013-06-41. Năm: 2013. (Jan 14 2014 4:18PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính toán mô-đun đàn hồi của đất nền sử dụng phương pháp bagging-based ensemble. Tác giả: Trương Thị Thu Hà, Huỳnh Võ Duyên Anh. Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: 5. Trang: 23-27. Năm 2016. (Nov 29 2016 12:18AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải Khuyến khích môn Lịch sử Đảng - Kỳ thi Sinh viên giỏi ĐHĐN. Số: 1631/QĐKT. Năm: 2009.
[2] Học bổng DPM của Tổng Công ty phân bón và hoá chất dầu khí. Năm: 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn