Trương Thị Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 37808 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/06/1988
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Quang - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án; Tại: Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng; Tại: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech)
Dạy CN: Kinh tế xây dựng, Định giá sản phẩm xây dựng
Lĩnh vực NC: Project management, Time series forecasting and analysis, Artificial Intelligence-based data mining in civil engineering
Ngoại ngữ: Anh văn (IELTS)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật xây dựng, Tầng 1, Khu A, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12/2012 đến nay: Giảng viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ, nay là trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng
Từ 09/2014-08/2016: Học thạc sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Kinh tế xây dựng. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Mã số: T2019-06-138. Năm: 2020. (Jul 27 2020 8:27PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo dữ liệu thời gian sử dụng phương pháp cửa sổ dịch chuyển và máy học véc-tơ hỗ trợ được tối ưu bởi thuật toán trí tuệ bầy đàn. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Thành viên: Ngô Ngọc Tri, Huỳnh Võ Duyên Anh. Mã số: B2017-ĐN06-02. Năm: 2019. (Jun 5 2019 3:36PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng tiêu chuẩn quản lý dự án PMBOK để quản lý rủi ro dự án xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn thi công. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Mã số: T2014-06-57. Năm: 2014. (Jun 21 2015 4:26PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Kiểm soát chi phí và tiến độ dự án xây dựng bằng phương pháp giá trị đạt được (Earned Value Method - EVM) trên cơ sở ứng dụng phần mềm Microsoft Project 2007. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Mã số: T2013-06-41. Năm: 2013. (Jan 14 2014 4:18PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quản lý dự án trong giai đoạn thi công bằng phương pháp giá trị đạt được dựa trên phần mềm MS Project. Tác giả: Trương Thị Thu Hà, Trần Văn Thường. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh. Mã ISBN: 978-604-80-4202-8. Số: 5. Trang: 115-125. Năm 2019. (Nov 16 2019 9:14AM)
[2]Bài báo: A hybrid model of least squares support vector regression and particle swarm optimization for Viet Nam stock market analysis. Tác giả: Thuy-Linh Le, Thi Thu Ha Truong. Proceeding of the Conference on Information Technology and Its Applications (CITA 2019). Mã ISBN: 978-604-84-2640-2. Số: 8. Trang: 9-16. Năm 2019. (Sep 30 2019 6:54PM)
[3]Bài báo: Electric load consumption forecasting in Da Nang city using a hybrid of moving-window concept and swarm intelligence-optimized machine learning regression. Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo, Tang Thi Khanh Vy. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: 11(132). Trang: 108-112. Năm 2018. (Mar 16 2019 10:02AM)
[4]Bài báo: Estimating resilient modulus of subgrade soils using bagging-based ensemble model. Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Vo Duyen Anh Huynh. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: 5(114), Quyển 2. Trang: 6-10. Năm 2017. (Nov 29 2016 12:18AM)
[5]Bài báo: Sơ bộ đánh giá và xếp hạng năng lực của nhà thầu xây dựng dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc. Tác giả: Trương Thị Thu Hà, Đặng Hữu Luân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120), Quyển 3. Trang: 23-28. Năm 2017. (Nov 16 2017 9:31PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120), Quyển 3. Trang: 12-17. Năm 2017. (Nov 16 2017 9:44PM)
[7]Bài báo: Steel plates fault diagnosis based on an integration of one-against-one strategy and support vector machines. Tác giả: Thi Phuong Trang Pham, Thi Thu Ha Truong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120), Quyển 4. Trang: 95-98. Năm 2017. (Nov 16 2017 9:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Predicting energy consumption in multiple buildings using machine learning for improving energy efficiency and sustainability. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo*, Thi Thu Ha Truong, Nhat-To Huynh, Ngoc-Son Truong. Journal of Cleaner Production. No: 260. Pages: xxx. Year 2020. (Mar 17 2020 4:55PM)
[2]Article: Forecasting time series data using moving-window swarm intelligence-optimized machine learning regression. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong*. International Journal of Intelligent Engineering Informatics. No: 7(5). Pages: 422-440. Year 2019. (May 27 2019 3:49PM)
[3]Article: Sliding-window metaheuristic optimization-based forecast system for foreign exchange analysis. Authors: Jui-Sheng Chou, Thi Thu Ha Truong. Soft Computing. No: 23(10). Pages: 3545–3561. Year 2019. (May 5 2019 9:01AM)
[4]Presentations: A hybrid model of machine learning regression and swarm intelligence for stock price forecast in Vietnam. Authors: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo. International Conference For Young Researchers In Economics And Business, Hanoi, Vietnam. Pages: 189-198. Year 2018. (Oct 28 2018 8:20AM)
[5]Presentations: Time Series Analysis for Improving Accuracy of Stock Price Forecasts Using Least Squares Support Vector Regression. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong. International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Da Nang, Vietnam. Pages: 637-643. Year 2017. (Oct 30 2017 7:35PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải Khuyến khích môn Lịch sử Đảng - Kỳ thi Sinh viên giỏi ĐHĐN. Số: 1631/QĐKT. Năm: 2009.
[2] Học bổng DPM của Tổng Công ty phân bón và hoá chất dầu khí, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam. Năm: 2011.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[4] Giải Khuyến khích trong hoạt động KHCN năm học 2017-2018. Số: 835/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[6] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[7] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Số: 3669/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN ngày 25/8/2020. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn