Trương Thị Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,168,444

 
Mục này được 10504 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/06/1988
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Quang - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án; Tại: Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng; Tại: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech)
Dạy CN: Kinh tế xây dựng, Định giá sản phẩm xây dựng
Lĩnh vực NC: Time series analysis and forecasting, Data mining in civil engineering using artificial intelligence techniques, Project Management
Ngoại ngữ: Anh văn (IELTS)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật xây dựng, Tầng 1, Khu A, Trường Cao đẳng Công nghệ, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12/2012 đến nay: Giảng viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ, nay là trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng
Từ 09/2014-08/2016: Học thạc sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng tiêu chuẩn quản lý dự án PMBOK để quản lý rủi ro dự án xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn thi công. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Mã số: T2014-06-57. Năm: 2014. (Jun 21 2015 4:26PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Kiểm soát chi phí và tiến độ dự án xây dựng bằng phương pháp giá trị đạt được (Earned Value Method - EVM) trên cơ sở ứng dụng phần mềm Microsoft Project 2007. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Mã số: T2013-06-41. Năm: 2013. (Jan 14 2014 4:18PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sơ bộ đánh giá và xếp hạng năng lực của nhà thầu xây dựng dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc. Tác giả: Trương Thị Thu Hà, Đặng Hữu Luân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120), Quyển 3. Trang: 23-28. Năm 2017. (Nov 16 2017 9:31PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120), Quyển 3. Trang: 12-17. Năm 2017. (Nov 16 2017 9:44PM)
[3]Bài báo: Steel plates fault diagnosis based on an integration of one-against-one strategy and support vector machines. Tác giả: Thi Phuong Trang Pham, Thi Thu Ha Truong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120), Quyển 4. Trang: 95-98. Năm 2017. (Nov 16 2017 9:53PM)
[4]Bài báo: Estimating resilient modulus of subgrade soils using bagging-based ensemble model. Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Vo Duyen Anh Huynh. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: 5(114), Quyển 2. Trang: 6-10. Năm 2017. (Nov 29 2016 12:18AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: A hybrid model of machine learning regression and swarm intelligence for stock price forecast in Vietnam. Authors: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo. International Conference For Young Researchers In Economics And Business, Hanoi, Vietnam. Pages: 189-198. Year 2018. (Oct 28 2018 8:20AM)
[2]Presentations: Time Series Analysis for Improving Accuracy of Stock Price Forecasts Using Least Squares Support Vector Regression. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong. International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Da Nang, Vietnam. Pages: 637-643. Year 2017. (Oct 30 2017 7:35PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải Khuyến khích môn Lịch sử Đảng - Kỳ thi Sinh viên giỏi ĐHĐN. Số: 1631/QĐKT. Năm: 2009.
[2] Học bổng DPM của Tổng Công ty phân bón và hoá chất dầu khí, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam. Năm: 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn