Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,025,636

 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NHIÊN LIỆU XĂNG RON95 PHA 5% VÀ 10% ETHANOL CHO ĐỘNG CƠ Ô TÔ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Bá Vang, TS. Lê Văn Tụy, KS. Phùng Minh Nguyên
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 01(50)/2012;Từ->đến trang: 75 đến 81;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bằng cách trộn trực tiếp Ethanol với tỉ lệ là 5% (E5) và 10% (E10) thể tích với xăng thị trường RON 95, sử dụng cho ô-tô Mercedes-MB140 rồi chạy thử nghiệm trên hệ thống băng thử động lực học ô-tô CD-48” tại phòng thí nghiệm Động cơ và Ô-tô. Kết quả cho thấy việc sử dụng xăng sinh học E5 và E10 làm giảm rõ rệt các chất phát thải ô nhiễm môi trường do khí thải gây ra (CO giảm từ từ 61% đến 85%; còn HC giảm từ 57% đến 80%); trong khi hiệu quả về kinh tế kỹ thuật của xe chỉ thay đổi chút ít theo chiều hướng tốt so với xăng RON 95. Ngoài ra, bài báo góp phần nghiên cứu tính năng sử dụng nhiên liệu sinh học (biofuel) và tìm kiếm các nguồn năng lượng mới mà nổi bật là Ethanol sinh học (bioethanol), thay thế dần cho nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng khan hiếm hiện nay. Từ khóa: RON 95, CD-48”, E5, E10, HC, CO, nhiên liệu sinh học, Ethanol sinh học.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
This research is applying the fuel mixture of 5%V or 10%V of Ethanol and the popular RON 95 (E5 or E10) for Mercedes-MB140 vehicle tested on the Chassis Dynamometer 48” (CD-48”) test bed and other modern equipments in the Engine and Vehicle Laboratory. The results show that HC reduces from 57% to 80%, CO reduces from 61% to 85%; and there are a little better changes in economic and technical performance comparing with RON 95. In addition, consideration of the increasing environmental problems and the possible crisis of fossil fuel, this paper is an attempt to explore some bio-resources, especially bioethanol to replace fossil fuel as well as studying the performance of biofuel in use.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn