Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NHIÊN LIỆU XĂNG RON95 PHA 5% VÀ 10% ETHANOL CHO ĐỘNG CƠ Ô TÔ. Tác giả: Huỳnh Bá Vang, TS. Lê Văn Tụy, KS. Phùng Minh Nguyên. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 01(50)/2012. Trang: 75 đến 81. Năm 2012.
(May 31 2013 7:43PM)
[2]Bài báo: Experimental Study of Radiation Heat Tranfer Coefficient of Diffusion Flames . Tác giả: Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Le Van Tuy, Huynh Ba Vang, Le Van Lu, Nguyen Ngoc Linh. Vietnam Journal of Mechanics
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: No.2(Vol. 29). Trang: 98-104. Năm 2007.
(Jul 25 2013 9:52AM)
[3]Bài báo: Tính năng xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, HUYNH BA VANG
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải. Số: 10. Trang: 32-43. Năm 2006. (Jul 25 2013 10:04AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hệ số bức xạ nhiệt của ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: NGUYEN NGOC LINH, BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HUYNH BA VANG, LE VAN LU
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15), 4(16). Trang: 10-14. Năm 2006. (Jul 25 2013 10:07AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn