Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Experimental Study of Radiation Heat Tranfer Coefficient of Diffusion Flames
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Le Van Tuy, Huynh Ba Vang, Le Van Lu, Nguyen Ngoc Linh
Nơi đăng: Vietnam Journal of Mechanics
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: No.2(Vol. 29);Từ->đến trang: 98-104;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Basing on analysis of flame pictures given by visioscope by two-color method, the paper presents evolution of radiation heat transfer coefficient es of soot in diffusion flames in air, in furnace and in combustion chamber of Diesel engine. es reaches respectively its maximal value of 0.15; 0.30 and 0.45 in regions of maximal soot fraction of the three above flames.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn