Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,431,891

 Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm khí thải của ô tô bằng thực nghiệm phối trộn Ethanol với xăng A95
Chủ nhiệm:  Huỳnh Bá Vang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  TS. Lê Văn Tụy, KS. Phùng Minh Nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: Đ2011-02-04 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Bằng cách phối trộn trực tiếp nhiên liệu E5 và E10 từ xăng A95 trên thị trường hiện nay, nhiên liệu xăng A95 và xăng E5, E10 được nghiên cứu đánh giá một cách khoa học trên hệ thống băng thử động lực học CD-48” hiện đại. Hơn nữa, tiêu hao nhiên liệu thực tế của xe và thành phần các chất phát thải ô nhiễm ở các chế độ vận hành giống như trong thực tiễn được đo đạc chính xác nhờ các thiết bị hiện đại được trang bị đồng bộ cao, nên kết quả thực nghiệm có độ tin cậy cao. Bên cạnh việc thực nghiệm trên hệ thống băng thử này, tác giả và nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm ô tô ở đường trường với loại đường đèo dốc, nhằm đánh giá các tính năng vận hành ô tô khi sử dụng nhiên liệu E5 và E10.

Nội dung thực nghiệm trong hai giai đoạn đã đưa đến một số kết luận như sau:

Công suất: Sử dụng xăng E5, E10 so với xăng A95 thì công suất có giảm ở chế độ tải thấp 25% và toàn tải ở mức 100% vị trí chân ga, với các mức tải từ 50% cho đến 75% vị trí chân ga thì ưu thế thể hiện rõ đối với xăng E5 và E10.

Tính kinh tế nhiên liệu:  Ở chế độ duy trì tốc độ của ô tô ở các mức vận tốc khác nhau thì tiêu hao nhiên liệu trên 100km cũng giảm tương tự như thực nghiệm đo tiêu hao nhiên liệu theo chu trình ECE1504. Tuy nhiên với vùng tốc độ cao của động cơ  thì nhiên liệu tiêu thụ giảm ít hơn, điều này phù hợp với số liệu thực nghiệm đánh giá lực kéo của nhiên liệu E5 và E10.

Đại lượng kiểm tra [lít/100km]

 

E5 - E10 - A95 

Chênh lệch

 E5-A95

Chênh lệch

E10-A95

Duy trì tốc độ

15 [km/h]

26,061- 26,617 - 27,068

Giảm: 1,007 [lít/100km]

Giảm: 0,451 [lít/100km]

Duy trì tốc độ

32 [km/h]

18,154- 17,987 - 18,272

Giảm: 0,118 [lít/100km]

Giảm: 0,285 [lít/100km]

Duy trì tốc độ

50 [km/h]

13,389- 13,490 - 13,695

Giảm: 0,306 [lít/100km]

Giảm: 0,205 [lít/100km]

Phát thải ô nhiễm: Các thành phần ô nhiễm trong khí thải giảm rõ rệt khi sử dụng nhiên liệu E5 và E10 so với xăng A95. Trong đó thành phần CO giảm 61,4% đến 84,7%; HC giảm từ 57,2% đến 79,4%; thành phần CO2 giảm từ 1,5% đến 11,5%; thành phần NOx tăng từ 72,8% đến 89,3%. Đối với động cơ xăng hiện nay, chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm chủ yếu tập trung đánh giá thành phần HC, CO, CO2 nên sử dụng xăng E5, E10 góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhiên liệu A95 cho thị trường xăng dầu của Việt Nam.

Tính năng tăng tốc: Khả năng tăng tốc trên đường bằng và đường có độ dốc nhỏ (<=2%) là tương đương nhau đối với ba loại nhiên liệu xăng A95, xăng E5 và xăng E10. Với các góc dốc lớn hơn (4% đến 10%), thì nhiên liệu E10 có khả năng tăng tốc tốt hơn so với E5 và xăng A95.

Khả năng vận hành ô tô: Sau gần 1 tháng sử dụng xăng E5 và E10 vận hành ô tô trên địa hình đường thành phố  đường nhựa đèo dốc với điều kiện thời tiết thực tế, hầu như 100% ý kiến đánh giá của lái xe ghi nhận về các thông số vận hành của ô tô và tính năng sử dụng nhiên liệu E5, E10 là hoàn toàn tương đương so với xăng thị trường A95.

Tóm lại, các kết luận trên đều có lợi cho môi trường cũng như tính kinh tế nhiên liệu của ô tô khi sử dụng nhiên liệu xăng E5 và E10 do vậy cho phép tiết kiệm từ 5% đến 10% nhiên liệu xăng  A95 nhập khẩu cho thị trường.

 

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn