Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,690,893

 XE MÔ TÔ BA BÁNH CHỞ RÁC CHẠY BẰNG HAI NHIÊN LIỆU LPG/XĂNG
Chủ nhiệm:  GS.TSKH Bùi Văn Ga; Thành viên:  Lê Văn Tụy, Huỳnh Bá Vang, Trần Đại Hiếu
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: Đề tài cấp Thành Phố ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Trên cơ sở phân tích các phương án truyền động khác nhau của xe mô tô ba bánh bài báo đề xuất hệ thống truyền động động lực mới cho kiểu xe này. Xe được cải tạo từ xe gắn máy hai bánh 110cc chạy bằng hai nhiên liệu LPG/xăng. ưu điểm của xe là gọn nhẹ, bán kính quay vòng thấp, hoạt động ổn định trên các điều kiện đường sá khác nhau, ít gây ô nhiễm... do đó xe có thể hoạt động thuận lợi trong các đường hẻm của thành phố.

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn