Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,379,175

 Nghiên cứu sử dụng khí thiên nhiên (NG) trên động cơ Diesel
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse inf
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Văn Tụy; Thành viên:  Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Bá vang
Số: B2006-DN02-12 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn