Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử hình trụ hố thế parabol vào các tham số của dây lượng tử.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Dinh Trien
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN; Số: 17B(04);Từ->đến trang: 21-24;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên quan điểm lý thuyết trường lượng tử, bài toán hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình trụ hố thế parabol cho trường hợp tán xạ điện tử-phonon âm được nghiên cứu bằng phương pháp phương trình động lượng tử. Biểu thức giải tích cho sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình trụ hố thế parabol vào các tham số của dây lượng tử như bán kính dây, tần số hiệu dụng của hố thế đã được thu nhận cho trường hợp tán xạ điện tử-phonon âm. Kết quả cho thấy hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ phụ thuộc không tuyến tính vào các tham số của dây lượng tử. Biểu thức giải tích được sử dụng tính số và bàn luận cho dây lượng tử hình trụ GaAs/ GaAsAl.
ABSTRACT
From the perspective of the quantum field theory, the problem of the nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical quantum wire is theoretically examined by means of the quantum kinetic equation for electrons. In the case of electron-acoustic phonon scattering, there has been a record of an analytic expression for the dependence of the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave caused by confined electrons in cylindrical quantum wires on the parameters of the quamtum wire such as the radius R of the wire and the effective frequency of the potential well. The results show that the nonlinear absorption coefficient depends on the parameters of the quantum wire in a non-linear way. The analytic expression have been numerically calculated and discussed for the GaAs/GaAsAl cylindrical quantum wire.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn