Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học lý thuyết
Ngành: Vật lý
 2012 Sinh viên ngành Vật lý  Trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội
[2]Điện động lực học
Ngành: Vật lý
 2011 Sinh viên ngành Vật lý  Trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội
[3]Vật lý Thiên văn và Vũ trụ học
Ngành: Vật lý
 2011 Sinh viên ngành Vật lý
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn