Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The nonlinear absorption of a strong electromagnetic waves caused by confined electrons in a cylindrical quantum wire
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Dinh Trien and Nguyen Vu Nhan
Nơi đăng: Journal of USA-Progress In Electromagnetics Research Letters
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 20;Từ->đến trang: 87-96;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The nonlinear absorption of a strong electromagnetic
wave caused by electrons confined in cylindrical quantum wires
is theoretically studied by using the quantum kinetic equation
for electrons. An analytic expression of the nonlinear absorption
coefficient of a strong electromagnetic wave caused by electrons
confined in a cylindrical quantum wire with a parabolic potential for
electron-optical phonon scattering is obtained. The dependence of the
nonlinear absorption coefficient on the intensity E0 and the frequency ­
of the external strong electromagnetic wave, the temperature T of the
system and the radius R of the wires is strong and nonlinear. Analytic
expression is numerically calculated and discussed for a GaAs/GaAsAl
quantum wire. The results are compared with those for normal bulk
semiconductors and quantum wells to show the differences.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn