Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The Nonlinear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in Cylindrical Quantum Wires with Parabolic Potential
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Đình Triển, Nguyễn Quang Báu
Nơi đăng: The 34th Vietnam National conference on Theoretical Physics
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Proceedings;Từ->đến trang: 36-37;Năm: 2009
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn