Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,732

 Nghiên cứu lý thuyết các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng , hố lượng tử ,dây lượng tử ,...”
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Hoàng Đình Triển và các cộng sự
Số: 103.01.18.09 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Tự nhiên

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn