Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,778

 Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng cao tần gây bởi trường sóng điện từ trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử)
walgreens prints coupons open free printable
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  GS. TS. Nguyễn Quang Báu
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Hoàng Đình Triển và các cộng sự
Số: QG-09-02 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn