Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,998,282

 Convergence in capacity on smooth hypersurfaces of compact Kahler manifolds
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hoàng Nhật Quy
TS. Vũ Việt Hùng
Nơi đăng: Annales Polonici Mathematici (Poland); Số: Vol 103;Từ->đến trang: 175 – 187;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
We study restrictions of ω-plurisubharmonic functions to a smooth hypersurface S in a compact Kähler manifold X. The result obtained and the characterization of convergence in capacity due to S. Dinew and P. H. Hiep [to appear in Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci.] are used to study convergence in capacity on S.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn