Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,030

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Huyền Trang
Đề tài: Nguyên lý cực tiểu trên không gian lồi địa phương đầy theo dãy

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

 2017

 2019

[2]Saysongded Phoukhao
Đề tài: Phương trình vi phân và một số ứng dụng trong kinh tế

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

 2017

 2019

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn