Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,141

 Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính
Chủ nhiệm:  TS. Hoàng Nhật Quy; Thành viên:  ThS. Lương Khánh Tý
Số: 304/QĐ-CĐVH ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên
Đề tài nghiên cứu xây dựng một số mô phỏng giải một số bài toán về Lý thuyết đồ thị nhằm phục vụ tốt cho công tác dạy và học học phần Toán rời rạc

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn