Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,388

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý Chuỗi cung ứng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa
[2]Quản lý sản xuất
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên ngành QLCN  Trường Đại học Bách khoa
[3]Phân tích định lượng trong quản lý
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên ngành QLCN (Đại học)  Trường Đại học Bách khoa
[4]Quản lý dự án
Ngành: Khoa học quản lý
 2006 Sinh viên khoa QLDA
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐHBK
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn