Hoàng Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32377 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/05/1970
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Đại học Nông nghiệp II Huế
Đơn vị công tác: Ban Hợp tác Quốc tế; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Ehime – Nhật Bản
Dạy CN: Luật và Chính sách Môi trường, Quản lý Môi trường.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Nhat
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Làm việc ở Công ty Eidai Kako, TP Hồ Chí Minh (1996–1997), Công ty Mitsubishi TP Hồ Chí Minh (1997–2000).  Giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2007 đến nay).

Giảng dạy các chuyên ngành: Các hướng nghiên cứu chính:

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá khả năng giảm phát thải khí CO2 thông qua áp dụng chương trình hành động sinh thái (ECO ACTION 21) đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Hải*
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 39. Năm 2015.
(Apr 22 2015 10:22AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn