Hoàng Ngọc Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,937

 
Mục này được 38325 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Ngọc Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/00/1956
Nơi sinh: thành phố Huế
Quê quán thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh vật học; Thư viện học; Quản trị học.; Tại: ĐHSP Huế; ĐHSP Hà Nội 1; ĐH Thư viện
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và ĐBCL; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Nghiệp vụ quản lý trường học, Quản lý hành chính nhà nước.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - 459 Tôn Đức Thắng - Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 0236.3730351; Mobile: 0989077120
Email: hung0989077120@yahoo.com; hoanghung0989077120@gmail.com;
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

PHỔ THÔNG (1976 - 1986):
  - Giảng dạy tại trường trung học (bậc phổ thông, chuyên nghiệp, trung học nghề).
  - Quản lý: Tổ trưởng CM (02 năm), Chủ tịch công đoàn cơ sở (01 năm), phó hiệu trưởng (01 năm), hiệu trưởng  (05 năm)

BỒI DƯỠNG (1986 - 1988):
  - Giảng dạy tại trường Bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.
  - Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục
  - Tổ trưởng Tổ Đảng học viên (trường Nghiệp vụ Giáo dục Trung ương)

CAO ĐẲNG (1988 - 1994):
  - Giảng dạy các môn Nghiệp vụ Quản lý trường học tại Khoa Bồi dưỡng CBQLGD trường CĐ Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1989 – 1994).
  - Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Quản lý GD  (thuộc Khoa Bồi dưỡng CBQL GD)
  - Chủ tịch Công đoàn Khoa Bồi dưỡng CBQL GD 

ĐẠI HỌC (1994 - nay):
  - Giảng dạy học phần Quản lý HCNN và Quản lý Ngành GD& ĐT tại trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).
  - Phó Bí thư Chi bộ liên khoa Tâm lý - Sử Địa
  - Công tác tại Phòng KH, SĐH&HTQT. Giảng viên môn Quản lý HCNN và quản lý Ngành GD&ĐT(2008 - 2009)
  - Trưởng Thư viện ĐHSP. Giảng viên môn Quản lý HCNN và quản lý Ngành GD&ĐT(từ 2009 đến 2011).
  - Chuyên viên Đảm bảo chất lượng đào tạo. Giảng viên Quản lý Giáo dục (2012 -  nay)

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng qui trình quản lý sách dựa trên chuẩn DDC tại thư viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: T2010-03-50. Năm: 2011. (Oct 20 2015 3:09PM)
[2] Đề tài Khác: Lập webblog tư liệu tham khảo về Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). . Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTTK-SV. Năm: 2009. (Jan 23 2011 3:32PM)
[3] Đề tài Khác: Lập webblog tư liệu tham khảo cho thủ thư Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). . Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTK-TVĐH. Năm: 2009. (Jan 23 2011 3:35PM)
[4] Đề tài Khác: Lập webblog tư liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Báo chí (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm) . Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTK-BC. Năm: 2009. (Jan 23 2011 3:41PM)
[5] Đề tài Khác: Lập và thực hiện chương trình bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính, internet và khai thác thông tin nghiệp vụ thư viện cho thủ thư Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: . Mã số: BDNVTT. Năm: 2009. (Jan 23 2011 4:41PM)
[6] Đề tài Khác: Biên soạn nội dung và thiết kế hình thức các phiếu thu thập thông tin phục vụ kiểm định chất lượng đào tạo (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: KĐCHĐT-PTK. Năm: 2009. (Jan 23 2011 7:12PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: LVCHQLGD. Năm: 2006. (Jan 19 2011 8:46PM)
[8] Đề tài Khác: Thông tin tư liệu 65 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTL-ĐTNCS. Năm: 2006. (Jan 23 2011 12:51AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán chỉ số mặt bằng dân trí, chỉ số phát triển giáo dục. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TLTN/CNQLGD. Năm: 2002. (Jan 19 2011 9:05PM)
[10] Đề tài Khác: Thông tin tư liệu truyền thống Khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (1976 - 2001) . Loại đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: NCKH-TLGD-2001. Năm: 2001. (Jan 22 2011 9:09AM)
[11] Đề tài Khác: Cấu trúc, nội dung tập tư liệu truyền thống (nội san) lớp sinh viên - Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: TLGD-NCKH/GVCN. Năm: 2001. (Jan 22 2011 9:18AM)
[12] Đề tài Khác: Điều lệ Giải vô địch VoVinam - Liên hoan Búp sen hồng toàn quốc. Đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của Tổ chức Chính trị xã hội. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: ĐL - GVĐ. Năm: 2000. (Jan 19 2011 9:24PM)
[13] Đề tài Khác: Xây dựng chương trình cải cách huấn luyện môn võ Aikido (Yoseikan) Nhật Bản. Đề tài phục vụ nhu cầu các tổ chức xã hội. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: HLHĐ - AY. Năm: 1999. (Jan 19 2011 8:39PM)
[14] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình môn Quản trị học đường cho sinh viên sư phạm. Chủ nhiệm: Đồng tác giả. Thành viên: Lê Nhị Hà, Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Tấn Lê. Mã số: QMS-ĐTG98. Năm: 1998. (Jan 19 2011 8:09PM)
[15] Đề tài Khác: Xây dựng chương trình huấn luyện võ thuật cho lực lượng vũ trang. Đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của Lực lượng vũ trang. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: ĐHVT-LLVT97. Năm: 1997. (Jan 19 2011 8:27PM)
[16] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình huấn luyện đoãn côn cho lực lượng vũ trang. Loại đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của các Lực lượng vũ trang, bán vũ trang. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: ĐCBP-LLVT96. Năm: 1996. (Jan 19 2011 8:33PM)
[17] Đề tài cấp cơ sở: Thu thập và xử lý thông tin thanh tra nhà nước về giáo dục. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TN - TTGD. Năm: 1996. (Jan 19 2011 9:20PM)
[18] Đề tài cấp cơ sở: Thu thập và xử lý thông tin về công tác Đảng ở trường trung học. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: XDĐ-TC. Năm: 1994. (Jan 19 2011 8:58PM)
[19] Đề tài cấp cơ sở: Hiệu trưởng trường THPT quản lý biên soạn và sử dụng đề trắc nghiệm khách quan. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: CBQL-HT PTTH. Năm: 1994. (Jan 19 2011 9:14PM)
[20] Đề tài cấp cơ sở: Khai thác nguồn tài liệu thư viện trường Nghiệp vụ giáo dục TƯ phục vụ đào tạo. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: ĐHTV_NVTW87. Năm: 1987. (Jan 19 2011 8:52PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT QUA NGÔN NGỮ BÀI THIỆU VÕ VIỆT . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HTKH toàn quốc do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và Trường Đại học Sài Gòn tổ chức (tháng Tư năm 2015). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 660 - 666. Năm 2015. (Jul 22 2016 3:38PM)
[2]Bài báo: TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP – NGỮ NGHĨA VÀ TRIẾT LÝ . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HTKH về "Dạy học Tích hợp và Dạy học Phân hóa" tại Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 5.12.2014. Số: 3/2014. Trang: 18 - 24. Năm 2014. (Dec 1 2014 9:31AM)
[3]Bài báo: Môn võ Hapkido Hàn Quốc ở Việt Nam (1967 – 2012). Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: SỐ 2(63).2013, QUYỂN 1. Trang: 107 - 115. Năm 2013.
(May 18 2013 5:04PM)
[4]Tham luận: Giải pháp nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Viên Nghiên cứu Giáo dục phía Nam (Kỷ yếu HTKH ngày 29/12/2013). Trang: 155 - 170. Năm 2013. (Dec 3 2013 9:54AM)
[5]Tham luận: Sử dụng phần mềm miễn phí để nâng hiệu quả giảng dạy ở Trường Đại học Sư phạm ĐHĐN - thực trạng và đề xuất. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HTKH Trường ĐH Thủ Dầu Một
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 110 - 116. Năm 2013.
(May 10 2013 10:56AM)
[6]Bài báo: Những yếu tố tâm lý trong phim quảng cáo và ứng dụng tâm lý học khi làm phim quảng cáo. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa TLGD Trường ĐHSP Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 12TLHNT. Trang: 143 - 147. Năm 2010.
(Jan 20 2011 6:59PM)
[7]Tham luận: Liên kết thư viện các trường thành viên trong đại học vùng trọng điểm quốc gia. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. HTKH kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm học liệu ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2010.
(Jan 22 2011 4:24PM)
[8]Bài báo: Minh chứng liên kết doanh nghiệp trong quản lý kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. HTKH tại Trường ĐH Trà Vinh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Kỉ yếu. Trang: 63 - 66. Năm 2010.
(Jan 20 2011 10:03AM)
[9]Bài báo: Quản lý chất lượng sản phẩm biên dịch tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH toàn quốc về "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong giai đoạn hội nhập hiện nay" do Trường ĐH sài Gòn và Trường Đại học HUFLT đồng tổ chức. Số: Kỷ yếu. Trang: 31. Năm 2010. (Jan 20 2011 7:27PM)
[10]Bài báo: Nhất tự vi sư và bán tự vi sư trong nghiệp văn và nghiệp võ. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san kỷ niệm 35 năm Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Trang: 70 - 75. Năm 2010. (Jan 20 2011 6:35PM)
[11]Bài báo: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở Tổ Bộ môn. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa Tâm lý - Giáo dục trường ĐHSP ĐHĐN. Trang: 148 - 153. Năm 2010. (Jan 20 2011 6:49PM)
[12]Bài báo: Quản lý hoạt động đào tạo nghề ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa TLGD trường ĐHSP - ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 54 - 67. Năm 2010.
(Jan 20 2011 6:54PM)
[13]Tham luận: Tài nguyên du lịch Gò Công. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH quốc gia về "Phát triển bền vững Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Cần Thơ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 221 - 234. Năm 2009.
(Jan 20 2011 9:58AM)
[14]Tham luận: Phối hợp điểm bưu điện văn hóa xã và trường trung học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo quốc gia về Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và TT theo nhu cầu xã hội (Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT) . Năm 2008. (Jan 20 2011 9:39AM)
[15]Tham luận: Gắn nghiên cứu khoa học của giáo sinh với sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH toàn quốc về Công tác NCKH sinh viên các trường ĐHSP – lần thứ IV
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 11 - 17. Năm 2008.
(Jan 20 2011 9:52AM)
[16]Bài báo: 48 câu hỏi tổ chức sự kiện. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Website Saga và hàng trăm website khác. Năm 2008. (Jan 20 2011 8:39AM)
[17]Tham luận: Nâng hiệu quả hướng dẫn tự học theo hệ tín chỉ qua việc sử dụng liên kết website. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH tại Trường ĐHSP Hà Nội, tháng 12
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 46 - 49. Năm 2007.
(Jan 20 2011 9:28AM)
[18]Bài báo: Một số chú ý khi ứng dụng các yếu tố tâm lý học trong việc làm phim quảng cáo. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo khoa học, Khoa Tâm lý GD, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 08TLHNT. Trang: 17 - 20. Năm 2006.
(Jan 20 2011 8:12AM)
[19]Bài báo: Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học ở Bộ môn. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Thông báo khoa học - Khoa TLGD - Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Năm 2006. (Jan 20 2011 8:15AM)
[20]Bài báo: Thuật ngữ “tổng kết” - qua góc nhìn lãnh đạo, quản lý. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ - Viện Ngôn ngữ học VN . Số: 12. Trang: 41 - 46 . Năm 2006. (Jan 20 2011 8:27AM)
[21]Bài báo: Chu kỳ hành động ý chí - Cơ sở xác định số lượng chức năng quản lý. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Quản lý Giáo dục. Số đặc biệt. Số: XB 42/GP-XBBT 01/9/06 Cục BC - Bộ VHTT. Trang: 113 - 115. Năm 2006. (Jan 20 2011 8:49AM)
[22]Bài báo: Tầm quan trọng của phương pháp và ý nghĩa của phương pháp đối với hoạt động giảng dạy. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Nội san Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 5. Trang: 11 - 14. Năm 2006.
(Jan 19 2011 11:50PM)
[23]Tham luận: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học bộ môn ở trường đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:20AM)
[24]Bài báo: Lược sử võ phái Aikido Yoseikan (Hiệp khí đạo Dưỡng chính quán). Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí võ thuật Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 14. Trang: 15 - 16. Năm 2005.
(Jan 20 2011 8:06AM)
[25]Bài báo: Một số ý kiến ban đầu về thực hiện văn bản hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo dục. Số: Tháng 2. Trang: 14 - 16. Năm 2005. (Jan 20 2011 7:39AM)
[26]Bài báo: Bán tự vi sư - từ suy nghĩ của nhà giáo và nhà võ. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Giáo dục - Sở GD tp Đà Nẵng. Số: BBNC05. Trang: 26 - 29. Năm 2005. (Jan 19 2011 11:26PM)
[27]Bài báo: Người thầy và một số ý kiến về cụm từ "Nhất tự vi sư". Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (Bộ VHTT). Số: 2. Trang: 93 - 95. Năm 2005. (Jan 19 2011 11:35PM)
[28]Tham luận: Đánh giá sinh viên theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ MÔ HÌNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI tại tp HCM. Trang: 121 - 125. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:10AM)
[29]Tham luận: Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV sư phạm. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH về đào tạo ĐHSP Việt Nam giai đoạn mới - trường ĐHSP tp HCM. Trang: 121 - 126. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:17AM)
[30]Tham luận: Quản lý công tác giáo dục truyền thống ở trường đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:23AM)
[31]Bài báo: Thuật ngữ “quản lý hành chính” dưới góc độ từ nguyên. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng . Hội thảo khoa học - Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Bộ GD&ĐT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Kỷ yếu và Đĩa CD do BTC phát hành. Năm 2004.
(Jan 20 2011 9:14AM)
[32]Bài báo: Nhật bản Trà và Hoa. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 66 - 72. Năm 2004. (Jan 20 2011 7:48AM)
[33]Bài báo: Đánh giá sáng kiến cải tiến trong hoạt động thi đua ở đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo khoa học về "Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam" Bộ GD&ĐT. Số: Toàn văn trong Đĩa CD do BTC Hội thảo phát hành. Năm 2004. (Jan 20 2011 9:07AM)
[34]Bài báo: Từ nguyên thuật ngữ quản lý và quản lý hành chính. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn ngữ - Viện Ngôn Ngữ học Việt Nam. Số: 3. Trang: 39 - 41. Năm 2004. (Jan 20 2011 6:41PM)
[35]Bài báo: Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong Thi đua Hai tốt. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo dục. Số: 10/2004. Trang: 14 - 16. Năm 2004. (Jan 19 2011 11:18PM)
[36]Bài báo: Một số suy nghĩ ban đầu về thuật ngữ “quản lý” qua những góc nhìn từ nguyên học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn Ngữ (Viện Ngôn Ngữ học VN). Số: 178. Trang: 27 - 31. Năm 2004. (Jan 19 2011 11:58PM)
[37]Bài báo: Những khó khăn trong công tác chủ nhiệm lớp sinh viên sư phạm ngành ghép. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Nội san Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 5. Trang: 23 - 27. Năm 2004.
(Jan 19 2011 11:52PM)
[38]Bài báo: Tư tưởng thi đua từ 11 bài thơ chúc tết của Hồ Chí Minh. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 15. Trang: 22 - 24. Năm 2004.
(Jan 19 2011 11:48PM)
[39]Bài báo: Bàn thêm về từ nguyên “quản lý” và “quản lý hành chính”. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Nhà quản lý (Viện Nghiên cứu và đào tạo quản lý)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 15. Trang: 14 - 17. Năm 2004.
(Jan 20 2011 12:00AM)
[40]Bài báo: Người bố trong gia đình Việt Nam. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng.. Nội san Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 33 - 35. Năm 2003.
(Jan 19 2011 11:56PM)
[41]Bài báo: Đánh giá Sáng kiến cải tiến trong thi đua ở đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san thông tin Đại học Đà Nẵng. Số: Xuân (số 11). Trang: 28 - 34. Năm 2003. (Jan 19 2011 11:11PM)
[42]Bài báo: Giải mã một lời hò khoan Đất Quảng. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 23 - 26. Năm 2003. (Jan 20 2011 7:45AM)
[43]Bài báo: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Cửa Việt. Số: 110. Trang: 69 - 77. Năm 2003. (Jan 19 2011 11:29PM)
[44]Bài báo: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư - trong học văn và học võ. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn Ngữ (Viện Ngôn ngữ học VN)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Đặc biệt. Trang: 23 - 29. Năm 2003.
(Jan 19 2011 11:32PM)
[45]Bài báo: Vị trí vấn đề “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” trong quá trình lãnh đạo của Đảng CSVN. . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 19 - 22. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:21PM)
[46]Bài báo: Những khó khăn khi nghiên cứu tư tưởng Khổng tử. . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 15 - 18. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:37PM)
[47]Bài báo: Nghiên cứu tư tưởng Khổng tử. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Giáo dục - Sở GD tp Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 46 - 50. Năm 2002.
(Jan 19 2011 11:43PM)
[48]Bài báo: Tổng thuật Hội thảo học tập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san ĐHĐN. Số: Xuân. Trang: 33 - 37. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:54PM)
[49]Bài báo: Viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm trong phong trào thi đua ở ngành học phổ thông. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo “45 năm Trường Đại học Sư phạm Huế”
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: BTC Hội thảo xin phép tác giả để đăng lại bài báo. Trang: 67 - 71. Năm 2002.
(Jan 20 2011 9:01AM)
[50]Tham luận: Những kinh nghiệm về công tác sáng kiến trong thi đua. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo khoa học “35 năm ĐHSP Thái Nguyên”
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 46 49. Năm 2001.
(Jan 20 2011 8:55AM)
[51]Bài báo: Thi đua và đoàn kết trong thơ chúc tết của Hồ Chí Minh. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san ĐH Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Xuân. Trang: 34 - 37. Năm 2001.
(Jan 19 2011 11:47PM)
[52]Bài báo: Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo Quy chế 42 của Bộ GD&ĐT - Thực trạng và kiến nghị. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Nội san Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7. Trang: 23 - 27. Năm 2001.
(Jan 20 2011 12:01AM)
[53]Bài báo: Khổng tử bàn về sự học và đức lễ. . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 17 - 19. Năm 2001. (Jan 19 2011 11:40PM)
[54]Bài báo: Nhất tự vi sư. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Thông tin Đại học Đà Nẵng. Trang: 14 - 16. Năm 2001. (Jan 19 2011 11:23PM)
[55]Bài báo: Đánh giá Sáng kiến cải tiến trong thi đua ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường - Vụ Giáo viên - Bộ GD&ĐT, số 35. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường - Vụ Giáo viên - Bộ GD&ĐT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 35. Trang: 12 - 15. Năm 2000.
(Jan 19 2011 11:07PM)
[56]Bài báo: Quan niệm của Khổng tử về nết hiếu. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường - Vụ Giáo viên - Bộ GD&ĐT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 37. Trang: 14 - 18. Năm 1999.
(Jan 19 2011 11:45PM)
[57]Tham luận: Quản lý các yếu tố vật chất và tâm lý trong nhà trường phổ thông. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo KH - Sở KHCN&MT tỉnh QNĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 52 - 59. Năm 1997.
(Jan 20 2011 8:52AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: EXPLORING RELIGION TOURISM IN VIETNAM. Authors: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế về CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI do Trường cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn và Trường Đại học Charles de Gaulle (Pháp) đồng tổ chức. No: ISBN: 978-604-73-4645-5. Pages: 256 - 263. Year 2016. (Oct 24 2016 7:05AM)
[2]Presentations: Vietnam martial arts tourism - the current situation and solutions. Authors: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về TOÀN CẦU HÓA DU LỊCH VÀ ĐỊA PHƯƠNG HÓA DU LỊCH tổ chức tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Pages: 106 - 111. Year 2015. (Feb 5 2015 8:40AM)
[3]Presentations: 50 AIKIBUDO JAPAN MARTIAL ARTS PROPAGATION TO VIETNAM (1963 – 2013) . Authors: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VIỆT – NHẬT 2013 “Quan hệ hợp tác Việt – Nhật và vấn đề giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực”
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 100 - 110. Year 2013.
(Sep 25 2013 5:11PM)
[4]Presentations: Spread the martial arts Korea to Vietnam - Developments and experience. Authors: Hoàng Ngọc Hùng
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - KOREA TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI do Liên hiệp Các Hội hữu nghị tp HCM + Hội Hữu nghị Việt Hàn + Đại học Young San + Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học tp HCM tổ chức. Pages: 182 - 187. Year 2012. (Jan 31 2013 11:45AM)
[5]Presentations: Use Vietnamese language when training Vietnamese martial arts (Vovinam) in abroad. Authors: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. HTKH quốc tế về NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT - Lần thứ I" do JRTV tổ chức tại tp HCM
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 217 - 221. Year 2011.
(Jan 20 2011 7:13PM)
[6]Presentations: Evidence of environmental education activities under the perspective of quality control in higher education. Authors: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH quốc tế: “Nhận thức về nhu cầu bảo vệ môi trường: Vai trò của Giáo dục đại học” tại Sài Gòn và An Giang do AusAID tài trợ.
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 276 - 289. Year 2010.
(Jan 20 2011 10:08AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 1 2013 8:06PM)(Jan 19 2011 9:42PM)(Jan 19 2011 9:35PM)(Jan 19 2011 9:30PM)
[1]Sổ tay môi trường 
Chủ biên: Hoàng Ngọc Hùng. Nơi XB: Sở Công Thương - tp Đà Nẵng. Năm 2012.
[2]Việt Nam 1945 - 2005 (21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm xây dựng, bảo vệ tổ quốc). Chủ biên: GS.TSKH Bùi Mạnh Nhị. Đồng tác giả: Các tác giả tham luận được chọn in Kỷ yếu Hội thảo khoa học 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Nơi XB: Giáo dục. Năm 2005 .
[3]Việt Nam, Hàn Quốc - cơ hội hợp tác và phát triển. Chủ biên: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng tác giả: Chủ tịch Hội  hữu nghị Việt - Hàn, Hoàng Ngọc Hùng và các thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Nơi XB: Đạisứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Năm 2004.
[4]501 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học. Chủ biên: Hoàng Ngọc Hùng. Đồng tác giả: Không có. Nơi XB: Đà Nẵng. Quyết định xuất bản số 785/QĐXB ngày 29/8/1997. Năm 1997.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Kịch bản tổ chức sự kiện Võ Đình thí (thi tiến sĩ ngành võ). Giấy chứng nhận bản quyền tác giả và chủ sở hữu tác phẩm.

 Xã hội nhân văn

 30/6/2006

 1470/2006/QTG

 Cục Bản quyền - Bộ Văn hóa Thể thao

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
[2] Kịch bản tổ chức sự kiện tiếp thị hình ảnh ViệtNam (BTC Hành trình tiếp thị hình ảnh ViệtNam) do Báo Tuổi Trẻ, Vietnam Marcom, Future One tổ chức với sự tài trợ của VMS MobiFone

 Xã hội nhân văn

 2006

 04/BTC-TTHAVN2006

 Báo Tuổi Trẻ

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng . Năm: 1979.
[2] Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh QNĐN . Năm: 1982.
[3] Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM . Năm: 1982.
[4] Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM. Năm: 1983.
[5] Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM . Năm: 1984.
[6] Bằng khen của UBND tỉnh QNĐN kèm huy hiệu 10 năm GP (1975 – 1985).. Năm: 1985.
[7] Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh QNĐN . Năm: 1985.
[8] Kỉ niệm chương Cống hiến xuất sắc trưởng thành vượt bậc của BCH Tỉnh đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng . Năm: 1985.
[9] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam . Năm: 1991.
[10] Giấy khen của HT Trường ĐHSP – ĐHĐN về giảng dạy. Năm: 2000.
[11] Giấy khen của Đảng bộ Trường ĐHSP – ĐHĐN về công tác Đảng. Năm: 2000.
[12] Giải thưởng "Ý tưởng tiếp thị hình ảnh ViệtNam” của Ban tổ chức Hành trình tiếp thị hình ảnh ViệtNam do báo Tuổi Trẻ, Vietnam Marcom, Future One tổ chức với sự tài trợ của VMS MobiFone. Năm: 2006 .
[13] Giấy khen của HT Trường ĐHSP – ĐHĐN về quản lý. Năm: 2009.
[14] Đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Năm: 2014.
[15] Có thành tích xuất sắc trong quá trình 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm - ĐH ĐN (1975 - 2015). Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công các tác khách hàng
Ngành: Văn hoá học
 2009 nhân viên kinh doanh, cán bộ quản lý kinh doanh, nhà quản lý doanh nghiệp,..  Công ty Tin học Đà Nẵng
[2]KỸ NĂNG SỐNG (LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH)
Ngành: Khoa học giáo dục
 2007 1. Tổng Phụ trách Đội TNTP 2. Huynh trưởng Hướng đạo 3. Các trường có nhu cầu huấn luyện Kỹ năng sống theo phương pháp hướng đạo
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 1. Công ty Kỹ năng sống Hướng Nghĩa tp HCM 2. Ngoại ngữ Toàn cầu Hà Nội http://www.globaledu.com.vn/ http://my.opera.com/QLHC/blog/2011/06/07/giang-huan-ky-nang-song 3. http://vn.360plus.yahoo.com/kynangsonggiupich/article?new=1&mid=4
[3](Báo cáo và hướng dẫn chuyên đề) Quy trình tổ chức sự kiện
Ngành: Khoa học quản lý
 2007 Tập thể và cá nhân có nhu cầu  Tập thể và cá nhân có nhu cầu
[4]Tâm lý ứng dụng
Ngành: Văn hoá học
 2002 Học viên các khóa đào tạo vệ sĩ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trung tâm Đào tạo chất lượng cao (Liên hiệp các Hội KHKT tp Đà Nẵng)
[5]Võ thuật nâng cao
Ngành: Khoa học quân sự
 2002 Học viên các khóa đào tạo vệ sĩ (nâng cao)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trung tâm Đào tạo chất lượng cao (Liên hiệp các Hội KHKT tp Đà Nẵng)
[6]Kỹ thuật trắc nghiệm học lực
Ngành: Khoa học giáo dục
 1999 Nhà giáo  Các trường có nhu cầu
[7]QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - Môn riêng của Ngành sư phạm (QĐ 33/2002/QĐ-BGD&ĐT 22/7/02 - Bộ GD&ĐT)
Ngành: Khoa học quản lý
 1995 1. Sinh viên Sư phạm 2. Sinh viên các ngành Cử nhân khoa học theo học Khóa Nghiệp vụ Sư phạm để thi vào ngạch công chức ngành Giáo dục & Đào tạo  1. Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2. Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 3. Trường Cao đẵng Đức Trí Đà Nẵng
[8](Báo cáo và hướng dẫn chuyên đề) Viết và Chấm sáng kiến kinh nghiệm
Ngành: Khoa học quản lý
 1990 CBCC  1. Các Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục 2. Các Trường sư phạm 3. Các Trường phổ thông, Mầm non 4. Các trường Chuyên nghiệp và Dạy nghề 5. Các Tổ Chuyên môn 6. Các Giáo viên giỏi, Chiến sĩ thi đua,..
[9]Nghiệp vụ quản lý giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 1986 Học viên các khóa đào tạo, bồi dưỡng hiệu trường (trường phổ thông, dạy nghề, mầm non,..)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 1. Trường cán bộ Quản lý giáo dục tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng 2. Trường cao đẳng sư phạm tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng 3. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  


1.      Hướng dẫn chọn đề tài, thực nghiệm, trình bày sáng kiến kinh nghiệm (thi đua cá nhân). 

2.      Báo cáo và tập huấn chuyên đề "Viết và Chấm sáng kiến kinh nghiệm" cho các cơ quan (Sở, Phòng, .), trường học, cơ sở giáo dục. 

3.      Tư vấn,  trợ lý quản lý về đào tạo tư thục  (đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề,.). 

4.      Tư vấn, trợ lý dự án quản lý giáo dục; dự án xã hội. 

5.      Biên soạn, nhận xét, tư vấn kịch bản "tổ chức sự kiện" 

6.      Bài giảng thuộc Bộ môn Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục (các khóa bồi dưỡng hiệu trưởng – do trường ĐHSP ĐHĐN tổ chức) 

1)      Phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lý 

2)      Các thuật toán thống kê để báo cáo tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục 

3)      Chiến lược trong quản lý nhà trường phổ thông 

4)      Bảo đảm sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong nhà trường phổ thông 

5)      Công tác kế hoạch trong quản lý nhà trường phổ thông 

6)      Công tác đoàn thể trong quản lý nhà trường phổ thông 

7)      Công tác thông tin trong quản lý nhà trường phổ thông 

8)      Công tác hành chính quản trị trong quản lý nhà trường phổ thông 

9)      Công tác kiểm tra trong quản lý nhà trường phổ thông 

 

7.      Giới thiệu lý lịch khoa học trong Tuyển tập công trình NCKH trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN  xuất bản dịp 35 năm thành lập trường.

8.      Giới thiệu 03 bài báo khoa học trong Tuyển tập công trình NCKH của khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN dịp 35 năm thành lập trường. 

9.      Dự Hội thảo khoa học quốc tế “Nhận thức về Nhu cầu Bảo vệ môi trường – Vai trò của Giáo dục đại học” do Trường ĐH Hoa Sen và Trường ĐH An Giang đồng tổ chức với sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Australia – ở tp HCM và tp Long Xuyên từ 21 đến 23/7/2010. Bài “Minh chứng về giáo dục bảo vệ môi trường trong kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học” đã được chọn tham luận tại hội trường và in Kỷ yếu hội thảo (trang: 276 – 289)http://my.opera.com/saveaz/blog/hoi

10.  Biên soạn, thuyết trình và minh họa về “Kết cấu bài quyền võ Việt” tại  Khoa Nam Á học - Đại học Yale, Mỹ  http://my.opera.com/vvnvvdsh/blog/show.dml/30238812 

11.  Ca khúc “Thăm ngoại Gò Công” (  nghe nhạc:  http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=P3AvWiNVvj) toàn văn: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=219  ; 

12.  Dự Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Việt – lần thứ I” do Hội Giảng dạy tiếng Việt Quốc tế (IATV) kết hợp với Khoa Việt Nam học (VSL) – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh tổ chức tại Bình Châu từ 26 – 28/02/2011. Bài “Tiếng Việt trong giảng huấn môn võ VoViNam cho người nước ngoài” đã được chọn tham luận tại hội trường và in kỷ yếu hội thảo (trang: 140 – 143)http://my.opera.com/vvnvvdsh/blog/2011/05/17/vovinam-tai-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te 

13.  Tản mạn về chuyện lá quốc kỳ nước ta hiện nay http://diendankienthuc.net/diendan/van-hoa-viet/62844-tan-man-ve-tac-gia-quoc-ky-nuoc-ta-hien-nay.html#post147001 

14.  Biên soạn và thuyết trình về "Chưởng môn Vovinam - Việt Võ Đạo, cuộc đời và võ nghiệp" tại Lễ tưởng niệm cố VS Lê Sáng do Hội Vovinam tp Đà Nẵng tổ chức tại hội trường khách sạn BamBo Green http://vovinamvvd.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3088

15.  Nên gọi  (và viết) "China" thay cho "Trung Quốc, Trung Hoa, Tàu,."http://diendankienthuc.net/diendan/ngon-ngu-tieng-viet/62843-nen-goi-va-viet-aoechinaa-thay-cho-aoetrung-quoc-trung-hoa-taua.html#post147000

16.  Bài báo: "Tác giả lá quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Tạp chí Ngân hàng – số đặc biệt mừng Quốc khánh năm 2011

17.  Dự HTKH quốc tế Việt - Hàn 2012: “Hoàng thúc Lý Long Tường và mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Korea từ quá khứ đến hiện tại” do Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) phối hợp với Trường Đại học Youngsan – Hàn Quốc và Hội Hữu nghị Việt – Hàn tổ chức tại tp HCM ngày 19.5.2012 với tham luận về "Phát triển võ thuật Korea tại Việt Nam - diễn biến và kinh nghiệm"  (kỷ yếu hội thảo). http://www.huflit.edu.vn/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2289  và http://blog.yahoo.com/_DMU2ZSCE2JCFBSUXRXIIKC5TJU/articles/209575/index 

18.  Biên soạn và thuyết trình về đề tài "Bảo vệ môi trường" - tại  Lớp tập huấn Đề án xây Bảo vệ môi trường do Phòng Môi trường Quận Cẩm Lệ tổ chức cho cán bộ Đoàn thanh niên (07.4.2012), cán bộ Hội Cựu Chiến binh (09.4.2012), CB Hội Phụ nữ (10.4.2012), CB Hội Nông dân (10.4.2012).  http://my.opera.com/saveaz/blog/2012/04/19/gioi-thieu   

19.  Khách mời tọa đàm "Hỏa táng - phương thức an táng hợp vệ sinh" tại Đài Truyền hình Đà Nẵng "http://blog.yahoo.com/_DMU2ZSCE2JCFBSUXRXIIKC5TJU/articles/816635/index

20.  Biên soạn và thuyết trình về “Ngày Trái đất – Lịch sử, nhân văn” tại Lễ kỷ niệm Ngày Trái đất năm 2011 do Trường ĐH  Sư phạm ĐH Đà Nẵng tổ chức.

21.  Biên soạn và thuyết trình về đề tài "Thảm họa môi trường và dự báo sớm về những tác động lâu dài đến môi trường và sức khỏe con người do sản xuất nông nghiệp" - tại  Lớp tập huấn do Hội Nông dân tp Đà Nẵng  và Sở Tài nguyên & Môi trường tp Đà Nẵng tổ chức (10/8/2011 và ngày 12/8/2011). http://my.opera.com/saveaz/blog/2011/08/19/bao-cao-ve-tham-hoa-moi-truong-trong-san-xuat-nong-nghiep

22.  Báo cáo viên tập huấn kỹ năng Bảo vệ môi trường (Ngành Công Thương) http://hctl-danang.com.vn/62-80-200/Hoat-dong-cac-cho/Tap-huan-ky-nang-bao-ve-moi-truong-nam-2012-tai-ca.aspx

 

 

 

 


cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn