Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,718

 Tính toán độ cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp trong trường hợp chiều sâu đặt giếng cát hoặc bấc thấm không đến đáy của khu vực gây lún
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Học Hải, Vũ Đức Sỹ, Nguyễn Hồng Hải
Nơi đăng: Tạp chí Cầu đường Việt nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 10;Từ->đến trang: 12 - 13;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn