Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Viết Hậu
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu mịn đến cường độ kháng lún vệt bánh xe của bê tông nhựa - Áp dụng thiết kế cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông nhựa chặt Dmax 12,5 dự án mở rộng Quốc lộ 1 Đoạn Km1027 - Km1045+780 tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Lê Trung Sô
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hợp lý các mỏ đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi trong xây dựng đường ô tô

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Lê Đức Châu
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hạt cao su nghiền từ lốp xe phế thải cải thiện khả năng chống biến dạng của bê tông nhựa sử dụng vật liệu tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Nguyễn Văn Chương
Đề tài: Xây dựng mô hình dự báo độ sâu vệt hằn bánh xe bằng thiết bị Wheel Tracking cho bê tông nhựa sử dụng cốt liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Lê Thanh Quang
Đề tài: Ứng dụng Abaqus phân tích ứng suất biến dạng trong kết cấu áo đường mềm có xét đến tính chất phi tuyến của vật liệu lớp móng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]Thân Văn Chinh
Đề tài: Xác định kích thước hợp lý của bệ phản áp trong thiết kế ổn định nền đắp và áp dụng xử lý cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn từ Km3+500 đến Km3+600.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[7]Nguyễn Xuân Thọ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng xe chạy đến ứng xử cơ học trong kết cấu áo đường mềm theo mô hình đàn hồi tuyến tính Burmister

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[8]Lê Thanh Trinh
Đề tài: Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu cường độ của vật liệu BTNBTN tái chế thi công theo phương pháp tái chế nguội tại hiện trường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[9]Trần Anh Tú
Đề tài: Đánh giá ổn định mái dốc đào công trình nhà máy thuỷ điện A Lưới có xét đến ảnh hưởng thay đổi mực nước ngầm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[10]Nguyễn Tấn Chánh
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp phối để nâng cao cường độ và khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe cho hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng sử dụng vật liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Nguyễn Châu Trường
Đề tài: Dự tính độ lún cố kết trong trường hợp thoát nước một chiều theo phương thẳng đứng có xét ảnh hưởng của tải trọng đắp tăng dần theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[12]Vương Hữu Cườm
Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn cấp phối thiên nhiên sử dụng làm lớp móng đường ô tô có xét đến ảnh hưởng của nước ngầm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]PHILAMAKHOTH Xaythanome
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng làm kết cấu áo đường cho các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Xaybouly (Lào)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[14]Nguyễn Văn Phước
Đề tài:

Nghiên cứu cải thiện một số chỉ tiêu cơ lý của đất tại khu vực đèo Đại La sử dụng cho móng đường ô tô

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[15]Phạm Thái Uyết
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thang  phân loại PCR (Pavement Condition Rating) đánh giá hiện trạng khai thác của mặt đường mềm và ví dụ áp dụng cho tuyến quốc lộ 14B đoạn KM37+900 đến KM38+900

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[16]Phạm Minh Vương
Đề tài: Tính toán cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp có xét đến sự thay đổi hệ số nén lún và hệ số thấm.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[17]Sokpheap LY
Đề tài: Etude expérimentale de la sensibilité des sols à l'érosion

 Thạc sĩ

 Institut de Recherche en Génie-Civil et Mécanique (GeM) UMR CNRS 6183 - IUT de Saint Nazaire - France

 2010

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn