Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,518

 Characterization of interface erosion sensibility on compacted cohesive soils
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: D.Marot, H.H.Nguyen, F.Bendahmane, O.Amiri, L.Sibille
Nơi đăng: Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion, Perth, Australia, 2-4 December 2014
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ISBN 978-1-138-02732-9,;Từ->đến trang: 225-232.;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn