Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,700

 Đánh giá khả năng chống xói bề mặt mái taluy nền đường theo lý thuyết tiêu hao năng lượng dòng chảy - Áp dụng cho một số công trình trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hồng Hải; Thành viên:  Trần Cảnh Hà, Nguyễn Thị Phương Khuê
Số: Đ2013-02-79-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn