Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,556,912

 Tính toán xử lý nền đất yếu trong trường hợp chiều sâu giếng cát hoặc bấc thấm nhỏ hơn vùng gây lún
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hồng Hải; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: T04-15-70 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Công nghệ xử lý nền đường trên đất yếu bằng hệ thống thoát nước thẳng đứng chế tạo sẵn (bấc thấm, hoặc các thiết bị thoát nước có lõi plastique – Géodrain) đã và đang được áp dụng rộng rãi cho các công trình trên thế giới cũng như tại Việt nam. Theo « Qui trình khảo sát và thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu, 22 TCN 262-2000 », phương pháp tính toán xác định độ cố kết chỉ áp dụng trong phạm vi nền móng có bố trí hệ thống thoát nước thẳng đứng. Thực tế, dưới tác dụng của tải trọng nền đắp có chiều cao đắp lớn, phạm vi vùng gây lún trong nền đất yếu thường rất lớn, việc xử lý cố kết bằng hệ thống thoát nước thẳng đứng chế tạo sẵn không phải luôn luôn đạt đến chiều sâu này. Dưới ảnh hưởng của hiệu ứng xáo trộn khi thi công bấc thấm, độ cố kết hướng tâm (Uh) phụ thuộc vào nhóm các hệ số liên quan đến hình dạng và các nhân tố ảnh hưởng của vùng xáo trộn (m). Trong số các hệ số ảnh hưởng này, hệ số sức cản (Fr) chịu ảnh hưởng bởi chiều sâu xử lý của hệ thống thoát nước thẳng đứng (L). Nếu việc tính toán không xét đến ảnh hưởng của chiều sâu cắm bấc đối với phạm vi vùng gây lún, độ cố kết hướng tâm đạt được theo lý thuyết Hansbo sẽ càng giảm khi chiều sâu xử lý càng tăng. Điều này sẽ dẫn đến một kết quả hoàn toàn vô lý. Bài báo nhằm mục đích giới thiệu phương pháp tính toán độ cố kết của nền móng bằng đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp cao khi chiều sâu xử lý bấc thấm nhỏ hơn chiều sâu của vùng lún.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn