Hồ Quảng Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,940

 
Mục này được 34886 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Quảng Hà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/03/0
Nơi sinh: Hà Nội.
Quê quán Hà Nội.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà nẵng, ĐH Queensland (2007).
Dạy CN: Thực hành tiếng Anh, Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy-học tập ngoại ngữ.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp C
Địa chỉ liên hệ: 15 Bàu Lảng, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236893124; Mobile: 0914044506
Email: hqha@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Được tuyển dụng vào Khoa tiếng Anh thuộc trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà nẵng năm 1995; Học Diploma về TESOL do tổ chức SEAMEO Singapore giảng dạy từ 1996-1998; Học thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ học tiếng Anh từ năm 1998 đến 2001; Học thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Giáo dục tại Đại học Queensland (Úc) ; Giảng viên tiếng Anh từ năm 1997 đến nay, Tổ trưởng tổ Viết tiếng Anh từ năm 2003-2006 và từ 2009 đến nay. Hiện là Phó chủ nhiệm Khoa, Giảng viên chính tại Khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng hệ thống quản lý học tập Moodle trong giảng dạy kỹ năng thực hành tiếng Anh theo Chuẩn Châu Âu. Chủ nhiệm: Hồ Quảng Hà. Thành viên: Hồ Quảng Hà - Khoa Anh trường ĐHNN; Phạm Thị Tố Như - Khoa Anh trường ĐHNN; Nguyễn Hữu Anh Vương, Khoa Anh trường ĐHNN; Nhóm chuyên gia về ứng dụng CNTT đề án NNQG2020. Mã số: MS Đ2013-05-26-BS. Năm: 2014. (Jan 12 2016 10:36AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Phương pháp và tiêu chí đánh giá phần mềm dạy-học ngoại ngữ. Chủ nhiệm: Hồ Quảng Hà. Thành viên: . Mã số: T2009-05-21. Năm: 2009. (Jul 15 2014 10:09PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Phương pháp dạy môn Viết cho học viên tiếng Anh Hệ tại chức. Chủ nhiệm: Hồ Quảng Hà. Mã số: T2005-5-14. Năm: 2005. (Jul 15 2014 10:14PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nâng cao chất lượng các khóa học ngoại ngữ trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập hiện đại. Tác giả: ThS. Hồ Quảng Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[2]Tham luận: Designing Interactive Exercises with a Combination of Hot Potatoes and MS Word. Tác giả: Hồ Quảng Hà
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo Quốc Tế GloCall
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 11-17. Năm 2013.
(Jul 15 2014 10:20PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: ICT integration in education and applications to the College of Foreign Languages, Da Nang University. Authors: Hồ Quảng Hà. Hội thảo Khoa học trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.. Pages: 30-37. Year 2008. (Jul 15 2014 10:18PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 15 2014 10:23PM)
[1]Chương trình bồi dưỡng trực tuyến năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh Chủ biên: Hồ Quảng Hà. Đồng tác giả: Phạm Thị Tố Như, Nguyễn Hữu Anh Vương, Nguyễn Thị Phương Thảo. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]DyNed
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên Đại học chính quy.  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
[2]Kỹ năng tổng hợp B1-C1 theo Chuẩn Năng lực Châu Âu
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Giáo viên phổ thông, Sinh viên Đại học chính quy.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
[3]Kỹ năng IELTS
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Cán bộ, giảng viên, sinh viên chuẩn bị thi Chứng chỉ IELTS.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.
[4]Viết Kỹ thuật bằng tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên Chương trình Chất lượng cao
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Công nghệ Dạy-Học Ngoại ngữ
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Giáo viên, sinh viên Đại học chính quy.  Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
[6]Viết học thuật tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Sinh viên Đại học chính quy.  Các trường Đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.
[7]Kỹ năng thực hành tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên Đại học chính quy.  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn