Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,365,157

 "Làn sóng thứ 3” của Alvin Toffler và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Hồ Vũ Khuê Ngọc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: 95-AV12 ; Năm hoàn thành: 1997; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn