Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,365,112

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử và văn hóa Hoa Kì
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2011 Đại Học  Đại Học Đà Nẵng
[2]Phiên dịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Đại Học  Đại Học Đà Nẵng
[3]Văn học Mỹ (American Literature)
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Đại Học  Đại Học Đà Nẵng
[4]Văn hóa Mỹ (American Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Đại Học  Đại Học Đà Nẵng
[5]Văn hóa Anh (British Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 2001 Đại Học  Đại Học Đà Nẵng
[6]Giao thoa văn hoá (Intercultural communication)
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Đại Học  Đại Học Đà Nẵng
[7]Thực hành tiếng (Language Skills)
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Đại Học  Đại Học Đà Nẵng
[8]Văn học Anh (English Literature)
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Đại học  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn