Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,111,477

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Ái Ngân
Đề tài: A contrastive analysis of idioms denoting human with praising implication (English versus Vietnamese).

 Thạc sĩ

 Trường Đại Học Ngoại Ngữ-Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[2]Nguyễn Tố Ngân
Đề tài: A contrastive analysis of idioms denoting religion and spirituality” (English versus Vietnamese). 

 Thạc sĩ

 Trường Đại Học Ngoại Ngữ-Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn