Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,895

 Nghiên cứu và ứng dụng FCOIM vào việc mô hình hóa dữ liệu các phân hệ ERP dùng cho các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm điện tử ở Việt Nam
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse
Chủ nhiệm:  Hoàng Thị Bích Ngọc; Thành viên:  
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: T2013-04-25 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn