Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,666

[1] Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ cho sinh viên tiêu biểu ngành công nghệ thông tin. Số: 35QĐ/TƯĐTN. Năm: 2005.
[2] Học bổng Công nghệ Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền Thông và Tập đoàn Motorola dành cho sinh viên xuất sắc trong học tập. Số: 37/QĐ - BTTT. Năm: 2006.
[3] Học bổng Chính phủ Hà Lan cho bậc học Thạc sĩ. Năm: 2010.
[4] Bằng Khen Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng về thành tích Nghiên cứu Khoa học. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn