Hoàng Thị Mai Sa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16464 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thị Mai Sa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/02/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phú Nhuận - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Văn hóa học; Tại: Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Văn hóa học; Tại: Học viện KHXH Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Dạy CN: Chuyên ngành Văn hóa học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Ang B1
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733328; Mobile: 0935350785
Email: hoangsa82@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 10 năm 2010 đến nay: giảng dạy tại Khoa Ngữ Văn,Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Những biến đổi văn hóa làng Cẩm Bắc (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lê, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mai Sa. Thành viên: không. Mã số: T2012-03-18. Năm: 2012. (Sep 12 2013 5:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc trên quan điểm tiếp cận nhân học. Tác giả: Nguyễn Thu Trang, Hoàng Thị Mai Sa. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc. Số: 1 (8). Trang: 26-29. Năm 2019. (Jun 17 2019 9:19AM)
[2]Bài báo: Đặc trưng trang phục ông Tổng trong tang ma của người Việt tại Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thị Mai Sa, Nguyễn Thu Trang. Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội. Số: 3 (70). Trang: 70-79. Năm 2019. (Jun 17 2019 9:24AM)
[3]Bài báo: Công tác xây dựng văn hóa chất lượng tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thị Mai Sa. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia Văn hóa nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Số: 594/QĐ-NXBLĐXH. Trang: 381-386. Năm 2018. (Jun 17 2019 9:29AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn hóa ẩm thực Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2012 sinh viên chuyên ngành văn hóa học  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[2]Cơ sở văn hóa Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2012 - sinh viên chuyên ngành sư phạm Ngữ Văn, Cử nhân Văn học, Cử nhân văn hóa học, Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Mầm non.. - Sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ
walgreens prints coupons open free printable coupons
 - Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
[3]Văn hóa trang phục Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2011 sinh viên chuyên ngành Văn hóa học  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn