Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,111,486

 Một vài suy nghĩ về cách xưng hô của người Việt từ bài nghiên cứu "Đại từ chỉ quyền lực và thân hữu" của R.Brown & A.Gilman
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Giáo dục, ĐH Sư phạm Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 17A (04)/2015;Từ->đến trang: 83-89;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này tập trung trình bày một vài suy nghĩ của chúng tôi về cách xưng hô của người Việt từ bài nghiên cứu “Đại từ chỉ quyền lực và thân hữu” của R.Brown và A.Gilman. Từ việc tóm tắt công trình trên, chúng tôi đã chỉ ra sự tương đồng và khác biệt về ngữ nghĩa quyền lực và ngữ nghĩa thân hữu của đại từ nhân xưng trong các ngôn ngữ Châu Âu với đại từ nhân xưng trong tiếng Việt. Qua đó, chúng tôi thấy được cách thức xưng hô của các dân tộc đều thể hiện đặc điểm ngôn ngữ, đặc trưng tâm lý, nếp suy tư và văn hoá giao tiếp của dân tộc đó. Có thể thấy, trong xưng gọi người Việt, ngữ nghĩa quyền lực không hề mất đi mà lại trở nên chiếm ưu thế hơn so với ngữ nghĩa thân hữu nhờ hệ thống các đại từ thân tộc.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This report is aimed at presenting our own some thoughts about the Vietnamese vocative from the study “The pronouns of power and solidarity” of R. Brown and A. Gilman. By abstracting this research, we have point out the similarities and differences in semantic power and semantic solidarity of the pronouns in the European languages with the pronouns in Vietnamese language. Thus, we finding the vocative of each nation expresses the characteristic of language, psychology, thought and communication culture of that nation. In the vocative of Vietnamese people, the semantic power develop than the semantic solidarity owing to the system of pronouns.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn