Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,202

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngữ pháp tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2013 Sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Văn học, Cử nhân Việt Nam học dành cho người nước ngoài  Trường ĐH Sư phạm, Đh Đà Nẵng
[2]Làm văn
Ngành: Ngữ văn
 2013   Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[3]Tiếng Việt đại cương 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013   Trường Đại học Kinh tế
[4]Tiếng Việt thực hành
Ngành: Ngữ văn
 2013   
[5]Tiếng Việt chuyên ngành 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Lưu học sinh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế
[6]Tiếng Việt (dành cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ)
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
[7]Ngôn ngữ học xã hội
Ngành: Ngữ văn
 2010   Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn